Author: kancelaria

kancelaria's Latest Posts

kancelaria

Alimenty na byłego małżonka

Alimenty na byłego małżonka

Dzień dobry, Ze względu na nasze długoletnie doświadczenie wiemy, że obowiązek alimentacyjny większości z Państwa kojarzy się ze świadczeniem pieniężnym, jedynie na rzecz małoletnich dzieci, jednak kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej k.r.o.) przewiduje znacznie... read more
Majątek wspólny małżonków

Majątek wspólny małżonków

Szanowni Państwo, dzisiaj wspólność ustawowa – czym jest i co wchodzi w jej skład? Słowem wstępu, wspólność ustawowa (tj. majątek wspólny małżonków) zawarta w art. 31 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa i obejmuje... read more
Umowa rozdzielności majątkowej

Umowa rozdzielności majątkowej

Dzień dobry Państwu, dzisiaj o umowie rozdzielności majątkowej, czyli potocznie zwanej intercyzie… Z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami z mocy ustawy powstaje tzw. wspólność ustawowa, oznacza to, że od tego momentu wszystkie gromadzone przedmioty czy... read more
Alimenty na dorosłe dziecko

Alimenty na dorosłe dziecko

Szanowni Państwo, dzisiaj poruszymy temat z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego dotyczący obowiązku świadczenia alimentacyjnego rodzica wobec dorosłego dziecka. Naturalnie przyjęte jest, że na początkowym etapie życia dziecka, to rodzice obowiązani są troszczyć... read more
Nadinterpretacja dowodów

Nadinterpretacja dowodów

Szanowni Państwo, dzisiaj o dowodach przedstawianych w postępowaniach cywilnych, a dokładnie o ich częstej nadinterpretacji dokonywanej przez Klientów. Zgodnie z orzecznictwem sądów powszechnych i wykładnią art. 227 k.p.c., dowody to fakty, które posiadają istotne dla... read more