Artur Flak

Asesor komorniczy
tel.: +48 500 364 289
e-mail: info@kancelaria-mania.pl

Nazywam się Artur Flak, jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Prawo. W latach 2010-2012 odbyłem aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej w Katowicach. Od 2013 roku pełnię funkcję asesora komorniczego w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywam w śląskich kancelariach komorniczych, a także w kancelarii adwokackiej adw. Mateusza Manii.
W roku 2016 ukończyłem na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Studia podyplomowe w zakresie Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami. W roku 2018 na Politechnice Krakowskiej ukończyłem Studia podyplomowe w zakresie Procedury FIDIC w przedsięwzięciach budowlanych z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych.
Po studiach doktoranckich na Uniwersytecie Śląskim w roku 2018 uzyskałem stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem dr hab. Mariusza Jagielskiego „Ochrona danych osobowych w działalności komornika sądowego”.
Jestem autorem i współautorem publikacji z zakresu postępowania egzekucyjnego i ochrony danych osobowych. Specjalizuję się w problematyce postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego, upadłościowego, ochronie danych osobowych i wyceny nieruchomości.
W życiu zawodowym jak i prywatnym kieruję się zasadą ,,Cierpliwość, wytrwałość i pot tworzą niepokonaną kombinację sukcesu”.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią

Kancelaria

Misją Kancelarii jest ochrona interesów Klienta

Wynagrodzenie

Kancelaria oferuje świadczenie usług prawnych na zasadach indywidualnie określonych z Klientem bądź w formie wykupionego stałego miesięcznego abonamentu