oferta

prawo karne

W zakresie prawa karnego Kancelaria Adwokacka Mateusz Mania oferuje:

– udział w czynnościach śledztwa i dochodzenia w charakterze obrońcy podejrzanego albo pełnomocnika pokrzywdzonego,
– sprawy o wykroczenia i wykroczenia skarbowe,
– sprawy o przestępstwa i przestępstwa skarbowe,
– uczestnictwo w postępowaniu sądowym w charakterze obrońcy albo pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,
– doradztwo i reprezentacja w postępowaniu wykonawczym.