rozliczenie

wynagrodzenie

Kancelaria oferuje świadczenie usług prawnych na zasadach indywidualnie określonych z Klientem bądź w formie wykupionego stałego miesięcznego abonamentu.

Abonament prawniczy jest formą świadczenia pomocy prawnej, dzięki której Klient może pozostawać w stałym kontakcie z Kancelarią, mogąc na bieżąco konsultować formalne aspekty podejmowanych czynności gospodarczych. Oferta abonamentu prawniczego skierowana jest głównie do przedsiębiorców, umożliwiając im bezpieczeństwo prawne na każdym etapie podejmowania decyzji biznesowych.

W przypadku wyczerpania abonamentu z Klientem ustalane są indywidualne warunki dalszej współpracy. Co ważne do abonamentu wliczane są jedynie faktycznie przepracowane.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią

Kancelaria

Misją Kancelarii jest ochrona interesów Klienta

Wynagrodzenie

Kancelaria oferuje świadczenie usług prawnych na zasadach indywidualnie określonych z Klientem bądź w formie wykupionego stałego miesięcznego abonamentu