Adam Werner

Radca Prawny
tel.: +48 500 364 289
e-mail: info@kancelaria-mania.pl

Nazywam się Adam Werner i jestem radcą prawnym. Jako zewnętrzny ekspert („of Counsel”) wspieram Kancelarię Mecenasa Manii w wymagających wiedzy eksperckiej projektach.
Posiadam dyplom „The Introduction to English & EU Law” Uniwersytetu Cambridge. Na Uniwersytecie w Aarhus (Dania) studiowałem Międzynarodowe Prawo Handlowe i Finansowe, Europejskie Prawo Prywatne Międzynarodowe, Międzynarodową Sprzedaż Towarów (Konwencja Wiedeńska – Konwencja Narodów Zjednoczonych (ONZ) o międzynarodowej sprzedaży towarów). W 2008 odbyłem staż w Biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w Strasburgu. Dodatkowo jestem absolwentem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, prawie ochrony danych osobowych, prawie pracy oraz prawie handlowym, w tym międzynarodowym, rozwiązywaniu sporów w drodze negocjacji, pozasądowym rozstrzyganiu sporów oraz prowadzeniu klasycznych sporów sądowych. Świadczę profesjonalną pomoc prawną w języku angielskim.
Jako Ekspert Biznesowy i juror brałem udział w międzynarodowym studenckim turnieju negocjacyjnym WARSAW NEGOTIATION ROUND 2016 organizowanym przez Koło Naukowe NEGOCJATOR Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pod patronatem Senatu RP i Prezydenta m.st. Warszawy. W 2020 r. uczestniczyłem w szkoleniu „Litigating European Union Law” organizowanym przez Academy of European Union Law w Trier.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią

Kancelaria

Misją Kancelarii jest ochrona interesów Klienta

Wynagrodzenie

Kancelaria oferuje świadczenie usług prawnych na zasadach indywidualnie określonych z Klientem bądź w formie wykupionego stałego miesięcznego abonamentu