Katarzyna Grochowina

Asystentka Prawna
tel.: +48 531 370 056
e-mail: grochowina@kancelaria-mania.pl

Nazywam się Katarzyna Grochowina, jestem studentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Prawo. Wiem jak ważne w życiu przyszłego prawnika, a następnie adwokata jest zdobywanie zawodowych umiejętności praktycznych już na początkowym etapie jego edukacji. Dlatego swojej praktyki zawodowej podjęłam się wraz z rozpoczęciem studiów prawniczych. Do zespołu Kancelarii Mecenasa Manii dołączyłam w 2021 r. i to właśnie tutaj stawiałam swoje pierwsze kroki na ścieżce prowadzącej do wykonywania wymarzonego zawodu.
 
Początkowo w kancelarii zajmowałam się zadaniami administracyjnymi usprawniającymi funkcjonowanie Kancelarii m.in. bieżącym wsparciem współpracowników w zakresie prowadzonych spraw, kontaktem z sądami i innymi instytucjami. Ale również od pierwszych dni mojej praktyki Mecenas Mania zadbał o to abym uczyła się wykonywała prostych prac merytorycznych tj. analiza dokumentów lub legal research. Aktualnie w Kancelarii zajmuję stanowisko asystenta prawnego, a do moich zadań w szczególności należy sporządzanie projektów pism procesowych oraz marketing prawniczy Kanclearii.
 
 

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią

Kancelaria

Misją Kancelarii jest ochrona interesów Klienta

Wynagrodzenie

Kancelaria oferuje świadczenie usług prawnych na zasadach indywidualnie określonych z Klientem bądź w formie wykupionego stałego miesięcznego abonamentu