prawo cywilne

Nadinterpretacja dowodów

Szanowni Państwo,
dzisiaj o dowodach przedstawianych w postępowaniach cywilnych, a dokładnie o ich częstej nadinterpretacji dokonywanej przez Klientów.

Zgodnie z orzecznictwem sądów powszechnych i wykładnią art. 227 k.p.c., dowody to fakty, które posiadają istotne dla rozstrzygnięcia sprawy znaczenie i z których powstać mogą skutki prawne, zatem dowodem w sądzie może być w zasadzie wszystko m.in. dokumenty urzędowe (np. odpisy z aktów stanu cywilnego), umowy/porozumienia, rachunki/faktury, dokumentacja medyczna, w tym zaświadczenia lekarskie, ale także współcześnie można zauważyć rosnącą popularność dowodów w formie wydruków zdjęć czy wiadomości prywatnych.

Pomimo, że niemal każdy materiał może być dowodem w sprawie, nie oznacza to, że każdy będzie wystarczający do uznania stanowiska strony i o ile dowody w formie dokumentów urzędowych, umów, faktur, czy dokumentacji medycznej zazwyczaj nie wymagają żadnego komentarza ani dodatkowych objaśnień to wnioski wynikające z wydruków zdjęć czy prywatnej korespondencji nie zawsze są tak oczywiste. Dowód w formie wydruku zdjęcia bądź prywatnej rozmowy musi mieć jakiekolwiek znaczenie w sprawie (musi mieć walor istotności dla sprawy). A to oznacza, że trzeba przemyśleć co tak właściwie, ma potwierdzać rzeczowy dowód oraz prawidłowo skonstruować wynikające z niego wnioski. Prawidłowo – czyli unikając jego nadinterpretacji.

Przykładem pomagającym Państwu lepiej zrozumieć dane zagadnienie może być poniżej opisana sytuacja:
Klient, jako dowód w swojej sprawie rodzinnej, chce przedstawić wydruk rozmowy pomiędzy sobą a szkołą tańca, do której uczęszcza małoletnia (córki klienta), o treści:
„ – Dzień dobry, czy za zajęcia taneczne w waszej szkole tańca można płacić gotówką?
– Dzień dobry, nasza szkoła posiada możliwość zapłaty za zajęcia w formie gotówkowej. Odbywa
się to zawsze na pierwszych zajęciach w danym miesiącu 10 min przed ich rozpoczęciem. ”
W niniejszej sytuacji klient – w związku z tym, że następnie zapłacił za zajęcia w formie, jaka została opisana powyżej (w widniejącej wiadomości) – jest pewny, że rzeczowy dowód potwierdza fakt, że to on poniósł koszt zajęć tanecznych córki.

Niestety, niniejszy dowód ma to w sobie, że jest „nieruchomy” – nie potwierdza, tego, co wydarzyło się wcześniej albo później. W opinii Sądu, z w/w dowodu wynika jedynie to, że za zajęcia taneczne w danej szkole tańca można zapłacić w formie gotówkowej, w określonym czasie (kropka).

Pewność Klienta o swojej racji wynika z nadinterpretacji przedstawionego dowodu, aby Sąd, w niniejszej sytuacji, mógł skonstruować tożsame, do wniosku klienta, refleksje, musiałby przedstawić jako dowód np. paragon otrzymany za dokonanie rzeczowej zapłaty.

Poruszony temat jest dość skomplikowany i może budzić wiele wątpliwości, dlatego tez we wszelkich sprawach zachęcamy do kontaktu i wtedy to my pomagamy Państwu odpowiednio dobrać materiał dowody oraz prawidłowo skonstruować wynikające z niego wnioski.
___________________________________________
Kancelaria Adwokacka Mateusz Mania
ul. Jana III Sobieskiego 11/ CD 111
40-082, Katowice
tel.: 500 364 289

Inne artykuły:

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.