Prawo rodzinne

Alimenty na dorosłe dziecko

Szanowni Państwo,
dzisiaj poruszymy temat z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego dotyczący obowiązku świadczenia alimentacyjnego rodzica wobec dorosłego dziecka.

Naturalnie przyjęte jest, że na początkowym etapie życia dziecka, to rodzice obowiązani są troszczyć się o jego fizyczny i duchowy rozwój, zapewniając mu przy tym pełną opiekę i wsparcie, również to rodzice dostarczają dziecku niezbędne środki finansowe – także, kiedy niniejsze środki finansowe dziecko otrzymuje od rodzica na podstawie postanowienia sądu – w formie świadczenia alimentacyjnego.

Jednak co w momencie, kiedy etap „dzieciństwa” dobiegnie końca? Czy świadczenie alimentacyjne wygasa wraz z ukończeniem przez dziecko pełnoletności? A może w momencie ukończenia edukacji? W takim razie szkoły średniej czy dopiero po uzyskaniu wykształcenia wyższego, jeżeli dziecko zdecyduje się na ową dalszą edukację?

Zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania”

Oczywistym jest więc, że będzie to kwestia indywidualna i nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na powyższe pytania – Obowiązek alimentacyjny względem dziecka nie jest ograniczony przez żaden sztywny termin. Jak wynika z wyżej przywołanego art. kluczowym w rzeczowej kwestii, jest moment, w którym dziecko jest w stanie samo się utrzymać.

Niestety korzystając z niezweryfikowanych źródeł informacji, można błędnie stwierdzić, że tym momentem będzie właśnie ukończenie przez dziecko 18 roku życia – a przecież w tym wieku zazwyczaj dziecko nadal uczęszcza do szkoły średniej. Równie absurdalnym jest pogląd, że etap ten następuje po ukończeniu szkoły średniej – jeśli dziecko zdecyduje się kontynuować edukację na uczelni wyższej, prawdopodobnie nadal będzie uzależniony od pomocy rodziców.

Sytuacja również kształtuje się odmiennie, w zależności od trybu i kierunku studiów podjętych przez dziecko. Inaczej wyglądają studia np. medyczne, których nauka trwa wiele lat, a jednocześnie pochłania większość wolnego czasu, a na kierunku, którego zajęcia nie są aż tak absorbujące i możliwe jest już na pierwszym/drugim/trzecim roku podjęcie pracy w zawodzie.

Jeżeli twoje dziecko, choć nadal się uczy, podjęło pracę, z której osiąga regularne zarobki, może się okazać, że jest już na tyle samodzielne finansowo, że nie musisz dłużej płacić alimentów. Również może być tak, że co prawda twoje potomstwo zaczęło zarabiać, ale jeszcze nie na tyle, by móc samodzielnie się utrzymać – wówczas prawdopodobnie Twój obowiązek alimentacyjny względem pełnoletniego dziecka powinien zostać utrzymany w mocy, ewentualnie może zostać częściowo zmniejszony.

Jeżeli więc masz wątpliwości co do tego, czy nadal powinieneś płacić alimenty na dorosłe dziecko, skoro jest w stanie się samodzielnie utrzymać albo będąc dorosłym dzieckiem, pomimo podjętych starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się, nadal potrzebujesz wsparcia finansowego od rodzica – Zapraszamy do kontaktu.

___________________________________________
Kancelaria Adwokacka Mateusz Mania
ul. Jana III Sobieskiego 11/ CD 111
40-082, Katowice
tel.: 500 364 289

Inne artykuły: