Prawo rodzinne

Wpływ inflacji na obowiązek alimentacyjny

Szanowni Państwo,
Dzisiaj poruszymy temat, w ostatnim czasie dość powszechny w prawie rodzinnym i opiekuńczym – Wpływ inflacji na obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka, a dokładnie na uprawnienie dziecka do żądania podwyższenia kwoty alimentów. 💵
📍Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka, jako indywidualny obowiązek matki i ojca dostarczania dziecku środków utrzymania i wychowania, dopóki nie zdobędzie ono, stosownie do swoich uzdolnień i predyspozycji, kwalifikacji zawodowych – do chwili usamodzielnienia się. (Uchwała pełnego składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86)
Nie istnieje ściśle określona kwota, jaka przysługuje dzieciom tytułem świadczenia alimentacyjnego, ale występują pewne przesłanki, które Sąd bierze pod uwagę przy ustaleniu wysokości alimentów tj. usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz majątkowe i zarobkowe możliwości zobowiązanego (rodzica). A jeśli te przesłanki od poprzedniego wyroku uległy zmianie, możliwe jest wystąpienie do Sądu z pozwem o zmianę wysokości alimentów.
Aktualnie wszyscy mierzymy się ze szczytem inflacji w Polsce, będącym powszechnym wzrostem cen w kraju, zgodnie z wstępnymi wyliczeniami opublikowanymi przez GUS, ceny dóbr i usług w kwietniu 2022 r. były wyższe średnio o 12,4 % niż rok temu A wiec skoro wszystko drożeje to i naturalnym jest wzrost kosztów utrzymania dziecka, a co za tym idzie czy dziecko może się ubiegać o podwyższenie alimentów dotychczas zasądzonych❓
Pomimo że inflacja nie została wyrażona wprost w przepisach jako przesłanka umożliwiająca żądanie zmiany wysokości omawianych świadczeń, należy ją traktować jako czynnik pośredni, który wpływa na takie uprawnienie ✅
Zgodnie z poglądem wyrażonym w orzecznictwie – przy ocenie zmiany stosunków będących podstawą do podwyższenia wysokości kwoty alimentów, Sąd powinien wziąć pod uwagę również takie czynniki, jak wzrost cen żywności, czynszu, podstawowych leków czy siłę nabywczą pieniądza. Takie stanowisko zaprezentował m.in. Sąd Rejonowy w Pruszkowie w Wyroku z 29 lipca 2021 r., III RC 558/19 – „ceny produktów spożywczych, odzieży z uwagi na inflację wzrosły i z tego względu należy przyjąć, że doszło faktycznie do zmiany sytuacji po stronie małoletniego”.
Oczywiście pamiętajmy, że nie można dowolnie określać wysokości świadczeń, powołując się wyłącznie na sam fakt pojawienia się inflacji – wymagane jest również udowodnienie, że wzrost cen realnie przyczynił się do zmiany kosztów życia i wydatków dziecka.
________________________________________
Kancelaria Adwokacka Mateusz Mania
🏢 ul. Jana III Sobieskiego 11/ CD 111
40-082, Katowice
📞 tel.: 500 364 289
📧 e-mail: mania@kancelaria-mania.pl

Inne artykuły: